مجله اینترنتی تنهایی مجله تفریحی - خبری - آموزشی - دانلود - دانلود جدید http://tanhae.com 2017-10-18 16:25:04 2017-10-18 16:25:04 پیام تشکر استاندار از مردم کردستان سنندج - ایرنا - بهمن مراد نیا استاندار کردستان در پیامی از ابراز محبت مردم این استان بخاطر انتصاب در سمت استانداری کردستان تشکر و قدردانی کرد. http://tanhae.com/post/41364/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 http://tanhae.com/post/41364/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 2017-10-18 16:25:04 رهبر معظم انقلاب اسلامی: اگر طرف مقابل برجام را پاره کند، ما آن را ریز ریز می‌کنیم تهران - ایرنا - رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند: تا طرف مقابل، برجام را پاره نکند، ما آن را پاره نمی‌کنیم، اما اگر برجام را پاره کنند ما آن را ریز ریز می کنیم. http://tanhae.com/post/41363/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%3A+%D8%A7%DA%AF%D8%B1+%D8%B7%D8%B1%D9%81+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%A7+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%A7+%D8%A2%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 http://tanhae.com/post/41363/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%3A+%D8%A7%DA%AF%D8%B1+%D8%B7%D8%B1%D9%81+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%A7+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%A7+%D8%A2%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 2017-10-18 16:20:04 فرماندار تایباد: پیروی از منویات رهبری بهترین پاسخ یاوه گوییهای رئیس جمهور آمریکا است مشهد- ایرنا- فرماندار تایباد گفت: پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب، حمایت دولت، وحدت مردم و مسئولان و افزایش توان دفاعی بهترین پاسخ به یاوه گوییهای اخیر رئیس جمهور آمریکا است. http://tanhae.com/post/41362/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AF%3A+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE+%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%87+%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41362/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AF%3A+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE+%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%87+%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 16:15:05 اعضای هیات رییسه فراکسیون میراث فرهنگی مجلس مشخص شدند تهران - ایرنا - اعضای هیات رئیسه فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجلس در جلسه این فراکسیون معرفی شدند. http://tanhae.com/post/41361/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C+%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF http://tanhae.com/post/41361/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C+%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF 2017-10-18 16:10:03 لاریجانی: به مشکلات ترافیکی و آلودگی زیست محیطی رسیدگی جدی شود تهران - ایرنا - رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار اعضای شورای شهر تهران تاکید کرد: باید به مشکلات ترافیکی و آلودگی‌های زیست محیطی شهر تهران رسیدگی جدی شود. http://tanhae.com/post/41360/%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D9%88+%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF http://tanhae.com/post/41360/%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D9%88+%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF 2017-10-18 16:05:04 تفکر توسعه محور از ویژگی های بارز در انتخاب استانداران است اراک - ایرنا - وزیر کشور گفت: تفکر توسعه محور در کنار خط مش اعتدال و عقلانیت از ویژگی های بارز در انتخاب استانداران است. http://tanhae.com/post/41353/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41353/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 15:30:04 حمایت ملت از انقلاب، رهبری و نیروهای مسلح قلبی و همیشگی است گنبدکاووس - ایرنا - ائمه جمعه شیعه و سنی، فرماندار و نماینده گنبدکاووس درمجلس شورای اسلامی گفتند که حمایت ملت از انقلاب اسلامی، رهبری، سپاه و نیروهای مسلح کشور قلبی، اعتقادی و همیشگی است. http://tanhae.com/post/41352/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D9%84%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%8C+%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD+%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41352/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D9%84%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%8C+%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD+%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 15:25:04 نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام صدیقی برگزار می شود تهران - ایرنا - نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی در دانشگاه تهران برگزار می شود. http://tanhae.com/post/41351/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA+%D8%AD%D8%AC%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF http://tanhae.com/post/41351/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA+%D8%AD%D8%AC%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF 2017-10-18 15:20:03 عارف: مجلس برای تدوین قوانین شفاف در حوزه ارتباطات تلاش می کند تهران- ایرنا- رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس تلاش می کند قوانین شفافی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شود تا تکلیف قوه قضائیه، ارائه کنندگان خدمت در این بخش و مردم روشن شود. http://tanhae.com/post/41347/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%3A+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86+%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF http://tanhae.com/post/41347/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%3A+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86+%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF 2017-10-18 15:00:02 تحرک صنعتی و نشاط اجتماعی درصدر برنامه های تیم مدیریتی استان مرکزی باشد اراک - ایرنا - نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: ایجاد تحرک صنعتی و تقویت همگرایی و نشاط اجتماعی باید در صدر برنامه های تیم مدیریتی این استان باشد. http://tanhae.com/post/41346/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%DB%8C%D9%85+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF http://tanhae.com/post/41346/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%DB%8C%D9%85+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF 2017-10-18 14:55:03 سلطانی فر:حضور خانواده ها در ورزشگاه ها درحال انجام هماهنگی های فرهنگی و اجتماعی است تهران- ایرنا- وزیر ورزش و جوانان،گفت: زیر ساخت های لازم در کشور برای حضور خانواد ه ها در ورزشگاه ها وجود ندارد و هماهنگی های فرهنگی و اجتماعی باید در این زمینه صورت گیرد که درحال پیگیری و انجام آن هستیم. http://tanhae.com/post/41345/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%81%D8%B1%3A%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41345/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%81%D8%B1%3A%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 14:50:06 رهبر انقلاب: یکی از عناصر اصلی نجات از وابستگی پیشرفت علمی است تهران - ایرنا – رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: وابستگی سیاسی به برکت انقلاب از بین رفت اما رفع وابستگی‌های دیگر سخت است، وابستگی بیچارگی می‌آورد، یکی از عناصر اصلی نجات از وابستگی همین پیشرفت علمی است. http://tanhae.com/post/41344/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%3A+%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA+%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41344/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%3A+%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA+%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 14:45:03 واعظی: در دولت صمیمت وجود دارد/آقای جهانگیری هیچ اختلافی با دولت ندارد تهران- ایرنا- رییس دفتر رییس جمهوری با رد شایعات درباره اختلاف معاون اول با اعضای هیات دولت گفت: آقای جهانگیری هیچ اختلافی با دولت ندارد و در دولت صمیمیت وجود دارد. http://tanhae.com/post/41343/%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%DB%8C%3A+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%2F%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%87%DB%8C%DA%86+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF http://tanhae.com/post/41343/%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%DB%8C%3A+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%2F%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%87%DB%8C%DA%86+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF 2017-10-18 14:40:04 تولیت آستان قدس: جمهوری اسلامی در دلهای مردم نفوذ دارد مشهد- ایرنا- تولیت آستان قدس رضوی گفت: قدرت جمهوری اسلامی ایران مهار نشدنی است چون در دلهای مردم نفوذ دارد. http://tanhae.com/post/41342/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%AF%D8%B3%3A+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF http://tanhae.com/post/41342/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%AF%D8%B3%3A+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF 2017-10-18 14:35:03 سرپرست وزارت نیرو: باروری ابرها در مناطقی که مشکل بارندگی دارند، پیگیری می شود تهران - ایرنا - سرپرست وزارت نیرو درباره برنامه این وزارتخانه برای باروری ابرها گفت: امسال نیز در مناطقی که با تنگنای بارندگی رو به رو باشند، با توجه به وضعیت ابرزایی مناطق، باروری ابرها پیگیری می شود. http://tanhae.com/post/41328/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%3A+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%8C+%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF http://tanhae.com/post/41328/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%3A+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%8C+%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF 2017-10-18 13:25:02 اولویت منافع ملی بر سود سیاسی- احمد خرم* موضعگیری‌های جدید رئیس جمهوری امریکا در قبال برجام در داخل ایران موقعیت را برای طیفی از مخالفان دولت به وجود آورده که می‌خواهند از هر بزنگاهی برای پیشی گرفتن در رقابت‌های جناحی خود استفاده کنند. http://tanhae.com/post/41327/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%B1+%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AE%D8%B1%D9%85%2A http://tanhae.com/post/41327/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A8%D8%B1+%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AE%D8%B1%D9%85%2A 2017-10-18 13:20:03 آیت‌الله جنتی:مجلس خبرگان از نظرات اندیشمندان برای تشکیل هیئت اندیشه‌ورز استقبال می‌کند تهران- ایرنا- رییس مجلس خبرگان رهبری با دعوت از محققان و مراکز تحقیقاتی برای پژوهش در زمینه هیئت اندیشه ورز اظهار داشت: مجلس خبرگان رهبری از نظرات اندیشمندان در این زمینه استقبال می‌کند. http://tanhae.com/post/41326/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%3A%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84+%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF http://tanhae.com/post/41326/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%3A%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84+%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF 2017-10-18 13:15:03 پاسخ ظریف به درخواست نتانیاهو: بیجا کرده است تهران-ایرنا- محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در واکنش به تقاضای نتانیاهو برای بستن صفحه اش در توئیتر گفت: بیجا کرده است. http://tanhae.com/post/41325/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE+%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%3A+%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41325/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE+%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%3A+%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 13:10:02 استاندار: ملاک اقدامات جلب رضایتمندی گلستانی ها است/ مردم نیاز به امید دارند گرگان - ایرنا- استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت های استان، گفت که ملاک اقدامات بخش های مختلف در مسیر توسعه باید جلب رضایتمندی مردم، سربلندی در برابر وجدان خود و خداوند است. http://tanhae.com/post/41324/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%3A+%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%84%D8%A8+%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C+%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF http://tanhae.com/post/41324/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%3A+%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%84%D8%A8+%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C+%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF 2017-10-18 13:05:03 مرکزی از استان های پیشرو در رسیدن اهداف عالیه دولت تدبیر و امید است اراک - ایرنا - وزیر کشور گفت: استان مرکزی در پیشبرد اهداف عالیه دولت تدبیر و امید همواره پیشرو بوده و سوگیری و مواضع موثری را داشته است. http://tanhae.com/post/41317/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86+%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81+%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1+%D9%88+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41317/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86+%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81+%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1+%D9%88+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 12:30:04 دو پیام تسلیت به مناسبت درگذشت فرامرز شکرخواه تهران - ایرنا - معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری و معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیام های جداگانه درگذشت فرامرز شکرخواه را تسلیت گفتند. http://tanhae.com/post/41316/%D8%AF%D9%88+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2+%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87 http://tanhae.com/post/41316/%D8%AF%D9%88+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2+%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87 2017-10-18 12:25:02 آیت الله مکارم شیرازی:انسجام مردم مهمترین عامل عبور از توطئه های دشمنان است قم- ایرنا- آیت الله ناصر مکارم شیرازی ازمراجع تقلید با اشاره به سخنان اخیررئیس جمهوری امریکا علیه ایران ، انسجام مردم را مهمترین عامل برای عبور از توطئه های دشمنان عنوان کرد. http://tanhae.com/post/41315/%D8%A2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%3A%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41315/%D8%A2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%3A%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 12:20:02 انسجام مردم مهمترین عامل برای عبور از توطئه های دشمنان است قم - ایرنا- آیت الله ناصر مکارم شیرازی ازمراجع تقلید با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، انسجام مردم را مهمترین عامل برای عبور از توطئه های دشمنان عنوان کرد. http://tanhae.com/post/41311/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41311/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 12:00:03 عضو فراکسیون امید:ظریف با هوشمندی از موقعیت ها استفاده می کند/ یکپارچگی مسوولان و مردم باعث عصبانیت رژیم صهیونیستی است تهران-ایرنا-عضو فراکسیون امید مجلس در واکنش به پیام نتانیاهو برای خارج شدن محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان از توییتر گفت: ظریف با هوشمندی از موقعیت ها استفاده می کند و حرف ایران را به دنیا منتقل می کند و اقدام نتانیاهو نشان دهنده عصبانیت رژیم صهیونیستی از یکپارچگی و اتحاد ملت ایران است. http://tanhae.com/post/41310/%D8%B9%D8%B6%D9%88+%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%3A%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%2F+%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB+%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85+%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41310/%D8%B9%D8%B6%D9%88+%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%3A%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%2F+%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%DA%AF%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB+%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85+%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 11:55:04 آیت الله بوشهری: نباید رهبری نظام را در برابر مشکلات تنها گذاشت تبریز- ایرنا- نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه نباید رهبری نظام را در برابر مشکلات تنها گذاشت، گفت: امروز تبعیت و اطاعت محض از ولی و مقتدای نظام اسلامی مهمترین و اصلی ترین وظیفه مردم است. http://tanhae.com/post/41309/%D8%A2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%3A+%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7+%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA http://tanhae.com/post/41309/%D8%A2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%3A+%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7+%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA 2017-10-18 11:50:03 چند انتصاب جدید در خوزستان اهواز - ایرنا - استاندار خوزستان در حکمی یعقوب شلیش پور را به سمت معاون مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان منصوب کرد. http://tanhae.com/post/41308/%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 http://tanhae.com/post/41308/%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 2017-10-18 11:45:03 تاکید مسئولان آستارا بر برگزاری شکوهمند راهپیمایی 13 آبان در این شهرستان آستارا - ایرنا - معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار آستارا گفت: مردم این شهرستان در قبال توطئه های استکبار جهانی، راهپیمایی 13 آبان امسال را با شکوه تر از گذشته برگزار خواهند کرد و مسئولان باید بستر این رویداد بزرگ را فراهم کنند. http://tanhae.com/post/41307/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%85%D9%86%D8%AF+%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+13+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 http://tanhae.com/post/41307/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%85%D9%86%D8%AF+%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+13+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 2017-10-18 11:40:03 معاون استانداری یزد: تقویت سرمایه‌های اجتماعی، دستیابی به اهداف را آسان می سازد یزد- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد گفت: با بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی، خرد جمعی و همفکری تحقق اهداف و برنامه های دولت آسان می شود. http://tanhae.com/post/41306/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DB%8C%D8%B2%D8%AF%3A+%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%8C+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81+%D8%B1%D8%A7+%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF http://tanhae.com/post/41306/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DB%8C%D8%B2%D8%AF%3A+%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%8C+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81+%D8%B1%D8%A7+%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF 2017-10-18 11:35:03 آمریکا، تقابل با ایران و گرفتاری در سیاه چاله اجماع سازی تهران- ایرنا- تشدید سیاست های خصمانه کاخ سفید به شکلی است که گویی دولت جمهوریخواهان، ایران را به عنوان اصلی ترین منبع تهدید اهداف، منافع و امنیت آمریکا شناسایی کرده است. با این حال، واشنگتن در برخورد با تهران و تامین پیش نیاز آن یعنی اجماع سازی با سه چالش اساسی روبرو است. http://tanhae.com/post/41290/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%8C+%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87+%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C http://tanhae.com/post/41290/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%8C+%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87+%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C 2017-10-18 10:15:05 وزیر کشور وارد اراک شد اراک - ایرنا - وزیر کشور صبح روز چهارشنبه به منظور معرفی استاندار جدید استان مرکزی وارد اراک شد. http://tanhae.com/post/41289/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9+%D8%B4%D8%AF http://tanhae.com/post/41289/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9+%D8%B4%D8%AF 2017-10-18 10:10:03 امام جمعه موقت تهران: ترامپ واقعیت های نظام سلطه را آشکار کرده است یزد - ایرنا - امام جمعه موقت تهران درخصوص سخنان رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران گفت: ترامپ با اوباما هیچ تفاوتی ندارند، اما رئیس جمهوری کنونی آمریکا حرف‌های خود را بی‌پرده می زند و ماهیت واقعی نظام سلطه را نشان می دهد. http://tanhae.com/post/41288/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41288/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 10:05:03 استاندار اصفهان از کاهش آمار تلفات رانندگی در استان خبر داد اصفهان-ایرنا- استاندار اصفهان گفت: آمار کشته های تصادفات رانندگی در استان از یکهزار و 300 نفر در سال 92 به یکهزار و 50 نفر در سال 95 کاهش یافته است. http://tanhae.com/post/41285/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%AF http://tanhae.com/post/41285/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%AF 2017-10-18 09:50:06 کواکبیان: اعتقاد جمهوری اسلامی ایران داشتن جهان عاری از سلاح هسته ای است تهران- ایرنا- رئیس شورای اجرایی بین المجالس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باور راهبردی و اعتقادی جمهوری اسلامی ایران این است که داشتن سلاح هسته‌ای حرام است و نه تنها خاورمیانه، بلکه باید جهان عاری از سلاح هسته‌ای داشته باشیم. http://tanhae.com/post/41284/%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41284/%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%3A+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 09:45:04 افشار سلیمانی: برجام باعث تنها ماندن ترامپ در بین متحدان جهانی اش شد/ ترامپ از دریچه نتانیاهو و بن سلمان به جهان می نگرد تهران-ایرنا- سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان گفت: سیاست منطقی هسته ای دولت تدبیر و امید و برجام باعث تنها ماندن رئیس جمهوری آمریکا در بین متحدان جهانی اش شد. http://tanhae.com/post/41283/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B4+%D8%B4%D8%AF%2F+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87+%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88+%D9%88+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C+%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF http://tanhae.com/post/41283/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B4+%D8%B4%D8%AF%2F+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87+%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88+%D9%88+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C+%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF 2017-10-18 09:40:03 معاون سپاه ولیعصر(ع) خوزستان: فاصله موشک های ایران با تل آویو تنها هفت دقیقه است اهواز - ایرنا - معاون هماهنگ کننده سپاه ولیعصر(عج) با بیان اینکه فاصله موشک های ایران با تل آویو تنها هفت دقیقه است گفت: خطایی از آمریکا سر بزند موشک های اتوماتیک و دوربرد ایران تل آویو را با خاک یکسان می کند. http://tanhae.com/post/41282/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87+%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1%28%D8%B9%29+%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%3A+%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87+%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D9%84+%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7+%D9%87%D9%81%D8%AA+%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41282/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87+%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D8%B5%D8%B1%28%D8%B9%29+%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%3A+%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87+%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D9%84+%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7+%D9%87%D9%81%D8%AA+%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 09:35:03 حمایت وزیر خارجه انگلیس از برجام در پارلمان این کشور لندن - ایرنا - 'بوریس جانسون' وزیر خارجه انگلیس روز سه ‌شنبه طی اظهاراتی در مجلس عوام این کشور از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرد. http://tanhae.com/post/41281/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 http://tanhae.com/post/41281/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 2017-10-18 09:30:05 لاریجانی: ترامپ خودشیفته و کم تجربه سیاسی است مسکو - ایرنا - رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دونالد ترامپ خودشیفته‌ای کم تجربه در حوزه سیاست است و آمریکا در شرایط کنونی دچار بی وزنی در سیاست شده است. http://tanhae.com/post/41280/%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87+%D9%88+%DA%A9%D9%85+%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41280/%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%87+%D9%88+%DA%A9%D9%85+%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 09:25:03 معاون فرماندار لاهیجان: در 13آبان یکپارچه در مقابل استکبار می ایستیم لاهیجان - ایرنا - معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار لاهیجان گفت: ملت ایران در راهپیمایی سیزدهم آبان، یکپارچه و واحد در مقابل استکبار جهانی می ایستد و برگزاری این روز متفاوت از گذشته خواهد بود. http://tanhae.com/post/41279/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%3A+%D8%AF%D8%B1+13%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 http://tanhae.com/post/41279/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%3A+%D8%AF%D8%B1+13%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 2017-10-18 09:20:04 سپاه پاسداران از بزرگ ترین گروه های مقابله با تروریسم است بیرجند- ایرنا- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از بزرگ ترین گروه های مبارزه با تروریسم در منطقه و حتی در دنیاست. http://tanhae.com/post/41278/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41278/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 09:15:04 مهمترین عناوین خبری ایرنا از شامگاه سه شنبه تا صبح چهارشنبه تهران- ایرنا- وزیر صنعت: مسائل بین‌المللی دستاویز گرانی کالاها نشود/حجتی: حذف دلالان در بازار محصولات کشاورزی با تقویت زنجیره تولید امکان پذیر است/آخوندی: انسان محوری در طرح های بازآفرینی شهری، ضروری است/موگرینی: برجام پیروزی ما و مردم ایران است/رئیس مجلس سوریه: رژیم صهیونیستی از پیروزی نیروهای سوری بر تروریست ها نگران است و تاکید توتال فرانسه بر ادامه فعالیت در ایران از عناوین برگزیده داخلی و خارجی ایرنا در 12 ساعت گذشته بود. http://tanhae.com/post/41272/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D8%A7+%D8%B5%D8%A8%D8%AD+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87 http://tanhae.com/post/41272/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D8%A7+%D8%B5%D8%A8%D8%AD+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87 2017-10-18 08:45:03 نماینده مجلس: سخنان ترامپ نشانه استیصال و وحشت آمریکا از انقلاب اسلامی ایران است سنندج - ایرنا - نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: سخنان سخیفانه ترامپ ناشی از عصبانیت وی و همچنین بیانگر وحشت و استیصال آمریکا از انقلاب اسلامی ایران است. http://tanhae.com/post/41271/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%3A+%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41271/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%3A+%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE+%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 08:40:03 موگرینی: برجام پیروزی ما و مردم ایران است برلین - ایرنا - فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بار دیگر بر اهمیت برجام برای صلح و امنیت در جهان و لزوم حفظ آن تاکید کرد و گفت: «با این توافق، هم ما و هم مردم ایران پیروز شدند.» http://tanhae.com/post/41270/%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%3A+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D9%85%D8%A7+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41270/%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%3A+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D9%85%D8%A7+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-18 08:35:03 معاون استاندار گیلان: تقویت مشارکت مردمی، نیازمند امیدآفرینی است رشت - ایرنا - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان بیان کرد: پیام حضور پرشور مردم استان در انتخابات، رضایت و ادامه روند ایجاد شرایط بهتر است و برای تقویت مشارکت مردم در عرصه های بعدی، نیازمند امیدآفرینی هستیم. http://tanhae.com/post/41166/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%3A+%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41166/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%3A+%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-17 23:50:02 روسیه: اشتباه اقدامات برجامی را به آمریکا تذکر می دهیم مسکو - ایرنا - سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه اعلام کرد: طرف روسی در دیدار با مقام های آمریکایی، مواضع و اقدامات اشتباه واشنگتن در قبال برجام را توضیح خواهد داد. http://tanhae.com/post/41165/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%3A+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 http://tanhae.com/post/41165/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%3A+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D8%AA%D8%B0%DA%A9%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 2017-10-17 23:45:03 معاون استاندار قزوین: احزاب باید در بین مردم نفوذ داشته باشند قزوین-ایرنا-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: احزاب باید در بین مردم نفوذ داشته باشند تا زمینه برای توسعه سیاسی در جامعه به خوبی فراهم شود. http://tanhae.com/post/41164/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%3A+%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF http://tanhae.com/post/41164/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%3A+%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF 2017-10-17 23:40:08 تولیت آستان قدس رضوی: مخالف تعامل با کشورهای اروپایی نیستیم مشهد- ایرنا- تولیت آستان قدس رضوی گفت: هیچ کس مخالف تعامل با کشورهای اروپایی نیست اما هیچ کشور مقتدری اجازه نمی دهد اراده بیگانه در حوزه‌ های حساس دفاعی و امنیتی در قالب مذاکره و گفت و گو بر آن دیکته شود. http://tanhae.com/post/41163/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%3A+%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81+%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%A7+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 http://tanhae.com/post/41163/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%3A+%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81+%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%A8%D8%A7+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 2017-10-17 23:35:02 برای ایران می آییم؟ - امیر مسروری** چند روز قبل با بالا گرفتن کمپین «من یک سپاهی هستم» ، دکتر ظریف وزیر امور خارجه در یک اقدام شجاعانه در فضای توییتر به زبان انگلیسی از سپاه دفاع کرد و نوشت همه ملت ایران سپاهی هستند. http://tanhae.com/post/41147/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C+%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%85%D8%9F+-+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%2A%2A http://tanhae.com/post/41147/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C+%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%85%D8%9F+-+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%2A%2A 2017-10-17 22:15:34 استاندار قزوین: احزاب زیربنای توسعه سیاسی هستند قزوین-ایرنا-استاندار قزوین احزاب را زیربنای توسعه سیاسی دانست و گفت: بدون توسعه در این حوزه هیچ رشدی را در زمینه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی یک جامعه شاهد نخواهیم بود. http://tanhae.com/post/41146/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%3A+%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8+%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF http://tanhae.com/post/41146/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%3A+%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8+%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF 2017-10-17 22:10:03 امام جمعه قروه: سپاه پاسدران نور چشم ملت ایران اسلامی است سنندج - ایرنا - امام جمعه قروه گفت: سپاه پاسدران افتخار، نور چشم، مایه اقتدار ملت ایران و خار چشم دشمنان است و تاثیر گذاری این نهاد انقلابی در منطقه موجب خشم صهیونیست ها و استکبار جهانی شده است. http://tanhae.com/post/41145/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87%3A+%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%88%D8%B1+%DA%86%D8%B4%D9%85+%D9%85%D9%84%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA http://tanhae.com/post/41145/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87%3A+%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%88%D8%B1+%DA%86%D8%B4%D9%85+%D9%85%D9%84%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA 2017-10-17 22:05:09 دیپلماسی به جای دلواپسی/ صف آرایی جهانی در برابر افراط -ساسان رحمتی * توافق هسته ای یا برجام را می توان شاه کلید تمامی بحث ها و گفتمانهای سیاسی و اجتماعی در عرصه داخلی و بین المللی، طی چند سال اخیر دانست.توافقی که با رویکرد برد - برد و برای پایان دادن به منازعات و مناقشات سیاسی مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران با روی کار آمدن دولت یازدهم جزو اولویت های سیاست خارجی و داخلی دولت قرار گرفته و بالاخره در 26 دی ماه سال 94 پس از بیش از 2 سال کار دیپلماتیک بین ایران و 6 کشور جهان به بار نشست. http://tanhae.com/post/41131/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%2F+%D8%B5%D9%81+%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7+-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%DB%8C+%2A http://tanhae.com/post/41131/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%2F+%D8%B5%D9%81+%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7+-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%DB%8C+%2A 2017-10-17 20:55:02