مجله اینترنتی تنهایی مجله تفریحی - خبری - آموزشی - دانلود - دانلود جدید http://tanhae.com 2017-11-23 10:30:04 2017-11-23 10:30:04 شمار جانباختگان زلزله استان کرمانشاه به 444 نفر رسید + اسامی پزشکی قانونی آخرین آمار کشته شدگان زلزله استان کرمانشاه را 444 نفر اعلام کرد. http://tanhae.com/post/51634/+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D9%87+444+%D9%86%D9%81%D8%B1+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%2B+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C http://tanhae.com/post/51634/+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D9%87+444+%D9%86%D9%81%D8%B1+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%2B+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C 2017-11-23 10:30:04 گم شدن پسر بچه ۸ ساله ۵ ماهه شد +عکس در شرایطی که بیش از ۵ ماه از گم شدن پسر بچه ۸ ساله اهل اسلامشهر تهران می‌گذرد، خانواده او هنوز از وضعیت وی بی اطلاع هستند. http://tanhae.com/post/51604/%DA%AF%D9%85+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D9%BE%D8%B3%D8%B1+%D8%A8%DA%86%D9%87+%DB%B8+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%DB%B5+%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87+%D8%B4%D8%AF+%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3 http://tanhae.com/post/51604/%DA%AF%D9%85+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D9%BE%D8%B3%D8%B1+%D8%A8%DA%86%D9%87+%DB%B8+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%DB%B5+%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87+%D8%B4%D8%AF+%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3 2017-11-23 08:00:03 وقتی سرزده به خانه رفتم فریبرز و زن غریبه را در وضعیت زننده ای دیدم و..! من در شعله های آتش انتقامی سوختم که خودم آن را برافروختم و در حالی که می خواستم با این کار به همسرم بفهمانم حیا و عفت گوهری گران بها در وجود هر زنی است که او را چون فرشته ای پاکدامن از دیگر موجودات متمایز می کند اما راه را به خطا رفتم طوری که حتی با مشاوران امین و کارشناسان اجتماعی هم مشورت نکردم و عاقبت در گردابی افتادم که ... http://tanhae.com/post/51603/+%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85+%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%B2+%D9%88+%D8%B2%D9%86+%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%85+%D9%88..%21+ http://tanhae.com/post/51603/+%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85+%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%B2+%D9%88+%D8%B2%D9%86+%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%85+%D9%88..%21+ 2017-11-23 07:55:03 با زن احمد ارتباط پنهانی داشتم / او را به باغ بردم و ..! / ادعای عجیب مجید در دادگاه تهران مرد جوان که قبلا به اتهام کشتن شوهر زن مورد علاقه اش به قصاص محکوم شده بود با شکسته شدن حکم قصاصش دیروز بار دیگر پای میز محاکمه ایستاد. http://tanhae.com/post/51602/+%D8%A8%D8%A7+%D8%B2%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85+%2F+%D8%A7%D9%88+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%BA+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%88+..%21+%2F+%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+ http://tanhae.com/post/51602/+%D8%A8%D8%A7+%D8%B2%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85+%2F+%D8%A7%D9%88+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%BA+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D9%88+..%21+%2F+%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+ 2017-11-23 07:50:03 اتفاق عجیب بازی یووه - بارسا +عکس مطمئنا نیمکت‌نشینی لیونل مسی در تورین بزرگترین اتفاق بازی یوونتوس و بارسلونا محسوب می‌شود. http://tanhae.com/post/51601/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%87+-+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7+%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3 http://tanhae.com/post/51601/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%87+-+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7+%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3 2017-11-23 07:45:03 دردسر صیغه خواندن شفاهی پسرخاله برای دختر خاله اش / نسرین به دادگاه تبریز پناه برد ولی..! امید در حالی پشت میز محاکمه در دادگاه کیفری قرار گرفت که دختر خاله اش مدعی بود دو سال با او رابطه شوم داشته است. http://tanhae.com/post/51600/+%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1+%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86+%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D8%B4+%2F+%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%AF+%D9%88%D9%84%DB%8C..%21+ http://tanhae.com/post/51600/+%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1+%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86+%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D8%B4+%2F+%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%AF+%D9%88%D9%84%DB%8C..%21+ 2017-11-23 07:40:03 این زائر اربعین را می شناسید؟ / او سرنوشت مرموزی دارد + عکس جانشین رئیس پلیس شهرستان ایلام از بستری شدن یک جوان ناشناس در بیمارستان حضرت امام(ره) که دچار فراموشی شده است خبر داد. http://tanhae.com/post/51598/+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F+%2F+%D8%A7%D9%88+%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+ http://tanhae.com/post/51598/+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F+%2F+%D8%A7%D9%88+%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+ 2017-11-23 07:30:04 بلایی که 2 مرد بر سر بیوه 16 ساله در خانه باغ مرند آوردند / فریده چشمانش نیمه باز بود که..! سارق حرفه‌ای که برای پنهان ماندن راز سرقتش زن ۱۶ ساله‌ای را به قتل رسانده بود در ادامه بازجویی‌ها پرده از اسرار قتل همسرش هم برداشت. http://tanhae.com/post/51597/+%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D9%87+2+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D8%B1+%D8%B3%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%87+16+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%BA+%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%AF+%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF+%2F+%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87+%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D8%AF+%DA%A9%D9%87..%21+ http://tanhae.com/post/51597/+%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D9%87+2+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D8%B1+%D8%B3%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%87+16+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%BA+%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%AF+%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF+%2F+%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87+%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D8%AF+%DA%A9%D9%87..%21+ 2017-11-23 07:25:02 اگر "حمید فرخ نژاد" خارجی بود/عکس عکسی که حمید فرخ نژاد در صفحه شخصی خود منتشرکرد، مشاهده می کنید. http://tanhae.com/post/51596/%D8%A7%DA%AF%D8%B1+%22%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%AE+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%22+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%AF%2F%D8%B9%DA%A9%D8%B3 http://tanhae.com/post/51596/%D8%A7%DA%AF%D8%B1+%22%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%AE+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%22+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%AF%2F%D8%B9%DA%A9%D8%B3 2017-11-23 07:20:03 درسی که باران کوثری از جواد خیابانی گرفت | عکس باران کوثری با قدردانی از صداقت و مسئولیت‌پذیری جواد خیابانی نسبت به زلزله‌زدگان غرب کشور، تاکید کرد که چیزهای زیادی از حضور او در کرمانشاه یاد گرفته است. http://tanhae.com/post/51595/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA+%7C+%D8%B9%DA%A9%D8%B3 http://tanhae.com/post/51595/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA+%7C+%D8%B9%DA%A9%D8%B3 2017-11-23 07:15:03 تیپ چند میلیونی و جذاب آقای سوپراستار/عکس محمدرضا گلزار یکی از شیک پوش ترین بازیگران ایرانی است که همیشه تیپ آن مورد توجه بوده و است. http://tanhae.com/post/51594/%D8%AA%DB%8C%D9%BE+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8+%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%2F%D8%B9%DA%A9%D8%B3 http://tanhae.com/post/51594/%D8%AA%DB%8C%D9%BE+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8+%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%2F%D8%B9%DA%A9%D8%B3 2017-11-23 07:10:03 حضور خانم بازیگر پرحاشیه در تلویزیون تله تئاتر دو قسمتی «پالاس» (امپراطور کشتار) آخر هفته از شبکه چهار سیما پخش می شود. http://tanhae.com/post/51593/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86 http://tanhae.com/post/51593/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86 2017-11-23 07:05:03 روزنامه های پنجشنبه 2 آذر 1396 روزنامه های پنجشنبه 2 آذر 1396 http://tanhae.com/post/51583/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87+2+%D8%A2%D8%B0%D8%B1+1396 http://tanhae.com/post/51583/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87+2+%D8%A2%D8%B0%D8%B1+1396 2017-11-23 06:15:06 فرهاد مجیدی پیشنهاد حضور در هیات مدیره استقلال را رد کرد فرهاد مجیدی روز سه شنبه در وزارت ورزش و جوانان حاضر شد که این اتفاق حرف و حدیث‌های فراوانی را در مورد او به وجود آورده است. http://tanhae.com/post/51582/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D8%A7+%D8%B1%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF http://tanhae.com/post/51582/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D8%A7+%D8%B1%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF 2017-11-23 06:10:02 پایان شایعه در مورد شفر تیم استقلال قطعا در نیم فصل دستخوش تغییراتی می‌شود اما سرمربی آبی‌ها هنوز هیچ فهرستی در این خصوص به باشگاه ارائه نداده است. http://tanhae.com/post/51581/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%B4%D9%81%D8%B1 http://tanhae.com/post/51581/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%B4%D9%81%D8%B1 2017-11-23 06:05:03 بلاتکلیفی عجیب ستاره استقلال چند روز قبل بود که وینفرید شفر در مصاحبه‌ای اعلام کرد باید با مجتبی جباری حرف بزند تا تصمیم نهایی‌اش درباره شماره 8 شاکی استقلال را بگیرد. http://tanhae.com/post/51580/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84 http://tanhae.com/post/51580/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84 2017-11-23 06:00:03 چند خبر کوتاه از استقلال http://tanhae.com/post/51579/%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84 http://tanhae.com/post/51579/%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84 2017-11-23 05:55:03 استقلال بدون تماشاگر، بدون هیجان تصور می‌شد کمیته حقوقی باشگاه استقلال با پیگیری‌های مناسب در راستای تعلیق محرومیتی که برای تماشاگران اعمال شده اقدامی به موقع انجام دهد اما این کمیته کاری انجام نداد تا عملا محرومیت باشگاه استقلال پا بر جا بماند و در بازی عصر شنبه شاهد سکوهای خالی باشیم. اتفاقی که بی شک نمی‌تواند خوشایند هیچ کس باشد. نه تماشاگر، نه رسانه و نه بازیکنان دو تیم. گرچه شاید برخی در باشگاه استقلال بوده‌اند که غیبت تماشاگران را مفیدتر از حضور آنها می‌دانستند که اینگونه پیگیری برای تعلیق حکم را به حال خود رها کرده‌اند. http://tanhae.com/post/51578/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86 http://tanhae.com/post/51578/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86 2017-11-23 05:50:05 3 فرصت طلایی برای استقلال سخت یا آسان؟ تا چند روز پیش، آخرین بازی‎های استقلال در نیم‎فصل اول لیگ هفدهم زیاد دشوار به نظر نمی‎رسید. http://tanhae.com/post/51577/3+%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA+%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%B3%D8%AE%D8%AA+%DB%8C%D8%A7+%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%9F http://tanhae.com/post/51577/3+%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA+%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%B3%D8%AE%D8%AA+%DB%8C%D8%A7+%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%9F 2017-11-23 05:45:03 سخنی با کاپیتان پرسپولیس/ مگر همین یک بهانه را نداشتید؟ توقف نااميدكننده پرسپوليس برابر پديده مشهد در حالي رخ داد كه كاپيتان سرخپوشان بعد از اين مسابقه از بلاتكليفي مديريتي باشگاه گله كرد. http://tanhae.com/post/51576/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%2F+%D9%85%DA%AF%D8%B1+%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86+%DB%8C%DA%A9+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D8%9F http://tanhae.com/post/51576/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%2F+%D9%85%DA%AF%D8%B1+%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86+%DB%8C%DA%A9+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D8%9F 2017-11-23 05:40:03 داریم نگرانت می‌شویم آقای ستاره/ مهندس ناظر! بدترين اتفاق براي پرسپوليس در بازي با پديده، مصدوميت زودهنگام بشار رسن بود. http://tanhae.com/post/51575/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85+%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%2F+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3+%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%21 http://tanhae.com/post/51575/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85+%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%2F+%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3+%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%21 2017-11-23 05:35:03 چرا پرسپولیس شاداب نیست؟/ به همین یک دلیل ساده اينكه پديده در ورزشگاه آزادي دفاعي بازي كرد درست، اما بايد قبول كرد پرسپوليس هم اخيرا آن تيم شاداب گذشته نيست. http://tanhae.com/post/51568/%DA%86%D8%B1%D8%A7+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F%2F+%D8%A8%D9%87+%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86+%DB%8C%DA%A9+%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87 http://tanhae.com/post/51568/%DA%86%D8%B1%D8%A7+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F%2F+%D8%A8%D9%87+%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86+%DB%8C%DA%A9+%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87 2017-11-23 05:00:03 بیرانوند بازی کند، رادوشوویچ می‌رود فرزند بوژیدار رادوشوویچ کمتر از یک هفته دیگر به دنیا می‌آید و این همان دلیلی است که باعث شد دروازه‌بان کروات پرسپولیس طلب مرخصی کند. http://tanhae.com/post/51544/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF http://tanhae.com/post/51544/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF 2017-11-23 03:00:07 پشت پرده حقوق‌های نجومی در باشگاه پرسپولیس طبق گزارش خبرگزاری فارس در دوره مدیریت طاهری افراد بازنشسته‌ای مشغول به کار بوده‌اند که از این باشگاه حقوق‌های نجومی دریافت می‌کردند. http://tanhae.com/post/51543/%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3 http://tanhae.com/post/51543/%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3 2017-11-23 02:55:03 چند خبر کوتاه از پرسپولیس http://tanhae.com/post/51542/%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3 http://tanhae.com/post/51542/%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3 2017-11-23 02:50:03 عذرخواهی کن و سال‌های سال در پرسپولیس بمان آنطور که محمدعلی ترکاشوند گفته به نظر می‌رسد بیرانوند بعد از جلسه با او از هواداران عذرخواهی و اوضاع را آرام کرده است: http://tanhae.com/post/51541/+%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C+%DA%A9%D9%86+%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86 http://tanhae.com/post/51541/+%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C+%DA%A9%D9%86+%D9%88+%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%86 2017-11-23 02:45:04 بیرانوند با هویت برادر کوچکترش بازی نمی‌کند! یک روز بعد از ماجرای درگیری بیرانوند با هواداران پرسپولیس و اتفاقات حاشیه‌ای ایجاد شده توسط این دروازه‌بان، شایعه جدیدی در مورد او به گوش رسید تا حواشی درباره گلر یک قرمزها ادامه داشته باشد. http://tanhae.com/post/51540/+%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%B4+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%21 http://tanhae.com/post/51540/+%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%B4+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%21 2017-11-23 02:40:03 پرسپولیس نوراللهی را از دست می‌دهد؟ «هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده است.» این را رییس و یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت احمد نوراللهی گفته‌اند؛ آن‌هم در حالی که شایعه‌ها همزمان از احتمال محرومیت این بازیکن خبر داده‌اند. http://tanhae.com/post/51538/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%9F http://tanhae.com/post/51538/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%9F 2017-11-23 02:30:03 مدیر مستعفی پرسپولیس در محاصره افشاگری‌های تازه گزارشی که دیروز در رسانه‌ها منتشر شد، فقط بخش کوچکی از ماجراست. اینکه بدانیم برخی افراد بازنشسته در باشگاه پرسپولیس تحت عنوان مشاور حقوقی حدود 10 تا 11 میلیون تومان می‌گرفتند، از دو سال و چند ماه پیش تاکنون وجود داشته و دارد اما حالا که اعداد حاصل از این افشاگری‌ها را کنار هم می‌گذاریم بیشتر به این پی می‌بریم که چرا باشگاه پرسپولیس هر چه از حامیان مالی و هواداران متمول و دست و دلبازش پول می‌گرفت باز هم کمبود داشت و بازیکنان هرازگاهی دست به اعتصاب می‌زدند یا بعضا از دریافتی‌های خود گلایه می‌کردند. http://tanhae.com/post/51537/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87 http://tanhae.com/post/51537/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87 2017-11-23 02:25:03 بشار رسن بازی با پارس جنوبی را از دست داد مصدومیت رسن جدی نیست اما او به طور قطع بازی با پارس‌جنوبی را از دست خواهد داد. بشار رسن که توانسته بود خودش را به‌عنوان بازیکن اصلی به ترکیب اصلی پرسپولیس برساند، در بازی برابر پدیده در همان دقایق ابتدایی به دلیل مصدومیت جای خود را به محسن مسلمان داد. http://tanhae.com/post/51536/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D8%B3%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%AF http://tanhae.com/post/51536/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D8%B3%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%AF 2017-11-23 02:20:06 یک رکورد بامزه از بازی با پرسپولیس و استقلال كمتر كسي تصور مي‌كرد سياه‌جامگان در مشهد تاب مقاومت برابر استقلال شفر را داشته باشد اما اين اتفاق رخ داد و تيم مرزبان يك امتياز طلايي دشت كرد. با اين امتياز، جمع امتيازات سياه‌جامگان تا اينجاي فصل به هشت امتياز افزايش يافت. http://tanhae.com/post/51535/%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D9%88+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84 http://tanhae.com/post/51535/%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D9%88+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84 2017-11-23 02:15:03 عجیب‌ترین نکته در مورد بیرانوند به طور کلی علیرضا بیرانوند در دو سال گذشته انبوهی از رفتارهای متناقض و دوگانه را به نمایش گذاشته است. http://tanhae.com/post/51534/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF http://tanhae.com/post/51534/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF 2017-11-23 02:10:03 وقتی به هوش آمدم خودم را با یک زن در خانه تنها دیدم! / ناگفته های مرد اصفهانی از گرفتار شدن در تهران زوج افغان به‌عنوان مسافر سوار خودروهای مسافرکش شده و با دلستر مسموم راننده‌ها را بیهوش می‌کردند تا نقشه اخاذی‌هایشان را عملی کنند. http://tanhae.com/post/51533/+%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%87%D9%88%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%85+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%A7+%DB%8C%DA%A9+%D8%B2%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%85%21+%2F+%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+ http://tanhae.com/post/51533/+%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%87%D9%88%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%85+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%A7+%DB%8C%DA%A9+%D8%B2%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%85%21+%2F+%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+ 2017-11-23 02:05:03 خواننده و بازیگر سرشناس در ۶۷ سالگی درگذشت دیوید کسیدی بازیگر و خواننده سرشناس آمریکایی در ۶۷ سالگی از دنیا رفت. http://tanhae.com/post/51514/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3+%D8%AF%D8%B1+%DB%B6%DB%B7+%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA http://tanhae.com/post/51514/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3+%D8%AF%D8%B1+%DB%B6%DB%B7+%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA 2017-11-23 00:30:03 ستاره‌هایی که با جراحی زیبایی،از این رو به آن رو شدند/تصاویر مطمئنا برخی از عمل های زیبایی که ستاره ها روی ظاهر خود انجام می دهند غیر قابل تشخیص است اما هستند ستاره هایی که با عمل های جراحی تغییرات اساسی به ظاهر خود دادند. http://tanhae.com/post/51513/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%88+%D8%A8%D9%87+%D8%A2%D9%86+%D8%B1%D9%88+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1 http://tanhae.com/post/51513/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%88+%D8%A8%D9%87+%D8%A2%D9%86+%D8%B1%D9%88+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1 2017-11-23 00:25:06 خواننده ایرانی داغدار درگذشت پدرش شد «ماریو تقدسی» (خواننده‌ی بین‌المللی اپرا) در غم از دست دادن پدرش به سوگ نشست. http://tanhae.com/post/51512/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA+%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B4+%D8%B4%D8%AF http://tanhae.com/post/51512/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA+%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B4+%D8%B4%D8%AF 2017-11-23 00:21:17 تیپ خاص و متفاوت خانم بازیگر در میلان/عکس اختتامیه سی و پنجمین دوره از جشنواره فیلم های ورزشی میلان با حضور ملیکا شریفی نیا برگزار شد. http://tanhae.com/post/51511/%D8%AA%DB%8C%D9%BE+%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D9%88+%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%2F%D8%B9%DA%A9%D8%B3 http://tanhae.com/post/51511/%D8%AA%DB%8C%D9%BE+%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D9%88+%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%2F%D8%B9%DA%A9%D8%B3 2017-11-23 00:15:03 جشن تولد فرزند بازیکن پرسپولیس +عکس فرزند بوژیدار رادشوویچ دروازه‌بان تیم پرسپولیس به دنیا آمد. http://tanhae.com/post/51488/%D8%AC%D8%B4%D9%86+%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3 http://tanhae.com/post/51488/%D8%AC%D8%B4%D9%86+%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3 2017-11-22 22:20:03 5 گزینه نقل‌و‌انتقالاتی پرز برای مادرید +عکس یک سایت اسپانیایی از گزینه‌های مدنظر رییس باشگاه رئال مادرید در فصل نقل و انتقالات نام برد. http://tanhae.com/post/51487/5+%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87+%D9%86%D9%82%D9%84%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D8%B2+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3 http://tanhae.com/post/51487/5+%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87+%D9%86%D9%82%D9%84%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D8%B2+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3 2017-11-22 22:15:02 اقدام نژادپرستانه سعودی ها در فینال لیگ قهرمانان آسیا باشگاه اوراوا ردز ژاپن قبل از برگزاری دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا هواداران باشگاه الهلال را متهم به توهین نژاد پرستانه کرد و از آنها به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرد. http://tanhae.com/post/51486/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84+%D9%84%DB%8C%DA%AF+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7 http://tanhae.com/post/51486/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84+%D9%84%DB%8C%DA%AF+%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7 2017-11-22 22:10:04 شوک به آبی‌ها/ ستاره استقلال تا نیم فصل دور از میادین؟ گفته می‌شود مدافع ملی‌پوش آبی‌ها به دلیل مصدومیت تا نیم‌فصل قادر به همراهی استقلال نیست. http://tanhae.com/post/51485/+%D8%B4%D9%88%DA%A9+%D8%A8%D9%87+%D8%A2%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%2F+%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%AA%D8%A7+%D9%86%DB%8C%D9%85+%D9%81%D8%B5%D9%84+%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%9F http://tanhae.com/post/51485/+%D8%B4%D9%88%DA%A9+%D8%A8%D9%87+%D8%A2%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%2F+%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%AA%D8%A7+%D9%86%DB%8C%D9%85+%D9%81%D8%B5%D9%84+%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%9F 2017-11-22 22:05:03 سلطانی‌فر حکم سرپرست باشگاه پرسپولیس را صادر کرد حکم سرپرست باشگاه پرسپولیس از سوی وزیر ورزش و جوانان صادر شد. http://tanhae.com/post/51466/+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1+%D8%AD%DA%A9%D9%85+%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%B1%D8%A7+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+ http://tanhae.com/post/51466/+%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1+%D8%AD%DA%A9%D9%85+%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%B1%D8%A7+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+ 2017-11-22 20:30:03 ساعت گرانقیمت پوتین، سوژه شد/عکس شبکه‌های خبری و اجتماعی آمریکا، ساعت رئیس جمهور روسیه را قیمت گذاری کردند! http://tanhae.com/post/51465/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87+%D8%B4%D8%AF%2F%D8%B9%DA%A9%D8%B3 http://tanhae.com/post/51465/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87+%D8%B4%D8%AF%2F%D8%B9%DA%A9%D8%B3 2017-11-22 20:25:03 گرانی 15 میلیون تومانی خودروهای خارجی طی یک هفته‌ قیمت انواع خودروهای داخلی در یک هفته اخیر روند صعودی داشت به نحوی که تلیسمان با رشد ۱۵ میلیون تومانی امروز ۲۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. http://tanhae.com/post/51464/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+15+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C+%D8%B7%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C http://tanhae.com/post/51464/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+15+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C+%D8%B7%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C 2017-11-22 20:20:23 تکذیب پیام محرمانه ایران به عربستان سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای روزنامه کویتی مبنی بر درخواست ایران از تونس برای میانجی‌گری میان تهران و ریاض را رد کرد. http://tanhae.com/post/51463/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 http://tanhae.com/post/51463/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 2017-11-22 20:15:02 اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر/خورشیدی دیدار پرسپولیس را سوت می زند فدراسیون فوتبال، اسامی داوران قضاوت کننده هفته سیزدهم لیگ برتر را اعلام کرد. http://tanhae.com/post/51462/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%84%DB%8C%DA%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%2F%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%B1%D8%A7+%D8%B3%D9%88%D8%AA+%D9%85%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D8%AF http://tanhae.com/post/51462/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85+%D9%84%DB%8C%DA%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%2F%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%B1%D8%A7+%D8%B3%D9%88%D8%AA+%D9%85%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D8%AF 2017-11-22 20:10:04 افت شدید دما در راه است کارشناس سازمان هواشناسی از نفوذ جریانات سرد شمالی به کشور خبرداد و گفت:مناطق زلزله زده استان کرمانشاه نیز با کاهش ۹ درجه‌ای دما روبرو می‌شوند. http://tanhae.com/post/51461/%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D9%85%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+ http://tanhae.com/post/51461/%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D9%85%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+ 2017-11-22 20:05:02 زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد؟ مشاور رییس سازمان خصوصی سازی گفت: زمان دقیقی برای واریز سود سهام عدالت مشخص نشده اما به محض اجرایی شدن پرداختی ها، نخستین دوره واریز سود مشمولان صورت می گیرد. http://tanhae.com/post/51418/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D8%B4%D8%AF%D8%9F http://tanhae.com/post/51418/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D8%B4%D8%AF%D8%9F 2017-11-22 16:30:03 سعد حریری رسما از نخست وزیری استعفا کرد نخست‌وزیر لبنان در سخنانی در کاخ بعبدا اعلام کرد استعفای خود را به «میشل عون» تقدیم کرده است ولی برای مذاکرات بیشتر کمی صبر می‌کند. http://tanhae.com/post/51417/+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D8%AF http://tanhae.com/post/51417/+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D8%AF 2017-11-22 16:25:03 اولین خودرو ملی افغانستان ساخته شد + عکس یک دانش‌آموز افغان در حیاط منزل‌شان در غرب کابل با صرف هزینه ۹۰۰ دلار امریکا خودروی جالبی ساخته که وحدت ملی نام دارد. http://tanhae.com/post/51416/+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87+%D8%B4%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3 http://tanhae.com/post/51416/+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87+%D8%B4%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3 2017-11-22 16:20:03