گل های HD بازی اسپانیا 3-0 آلبانی

گل های HD تنها برای کاربران ویژه قابل مشاهده است.  خلاصه بازی با کیفیت معمولی:     گل رودریگو به آلبانی (اسپانیا 1-0 آلبانی)گل ایسکو به آلبانی (اسپانیا 2-0 آلبانی)گل تیاگو آلکانتارا به آلبانی (اسپانیا 3-0 آلبانی)دسته‌بندی ویدیو: ویدیو های HDاختصاصی طرفداریویدیواسپانیامسابقات ملّی اسپانیادسته‌بندی: اختصاصیاخبار خارجیویدئواسپانیامسابقات ملیاسپانیاآلبانیبرچسب‌ها: اسپانیا-آلبانی
گل های HD تنها برای کاربران ویژه قابل مشاهده است.  خلاصه بازی با کیفیت معمولی:     محتوای ویژه تنها برای کاربران دارای اشتراک قابل مشاهده است. (برای اشتراک کلیک کنید)

نظر شما
نظرات دیگران
تبلیغات