گل های HD بازی برزیل 3-0 شیلی

گل های HD تنها برای کاربران ویژه قابل مشاهده است.  خلاصه بازی با کیفیت معمولی:     گل پائولینیو به شیلی (برزیل 1-0 شیلی)گل گابریل ژسوس به شیلی (برزیل 2-0 شیلی)گل دوم گابریل ژسوس به شیلی (برزیل 3-0 شیلی)دسته‌بندی ویدیو: ویدیو های HDاختصاصی طرفداریویدیوسایر کشورهادسته‌بندی: اختصاصیاخبار خارجیویدئومسابقات ملیبرزیلشیلیجام جهانی 2018 روسیهبرچسب‌ها: برزیل-شیلیگابریل ژسوسپائولینیو
گل های HD تنها برای کاربران ویژه قابل مشاهده است.  خلاصه بازی با کیفیت معمولی:     محتوای ویژه تنها برای کاربران دارای اشتراک قابل مشاهده است. (برای اشتراک کلیک کنید)

نظر شما
نظرات دیگران
تبلیغات