ورزشکاران ایران در شبکه های اجتماعی (745)

باهم به مرور فعالیت ورزشکاران ایرانی در شبکه های اجتماعی پرداخته ایم. با ما همراه باشید. سلفی کاوه در کنار کاپیتان شارلوا بدون شرح از سارا سادات خادم الشریعه سردار در کنار یکی از بهترین مجریان روسیه! پیکانی ها پس از پنجمین پیروزی متوالی خود سلفی مطهری و رفقا در پارس جم تقدیر سید جلال از هواداران پرسپولیس و باز هم سردار! قهرمان ایران و جهان بر روی ترک موتور سیکلت! هادی ساعی در حمایت از یوز ایرانی سینا عشوری... علیرضا نیکبخت واحدی در سیمایی دیده نشده! ریلکسیشن بای کریم! جواد کاظمیان به همراه کودک دلبندش همچنان سخنان حکیمانه در صفحه مکانی! از آدمی که همه دوستش دارند بترس، هیچ آدمی نمی‌تونه همه را از خودش راضی نگه داره مگر اینکه یک خصلت کثیف تو خودش پرورش بده و اون دو روییِ...
ورزشکاران ایران در شبکه های اجتماعی (745)

باهم به مرور فعالیت ورزشکاران ایرانی در شبکه های اجتماعی پرداخته ایم. با ما همراه باشید. سلفی کاوه در کنار کاپیتان شارلوا بدون شرح از سارا سادات خادم الشریعه سردار در کنار یکی از بهترین مجریان روسیه! پیکانی ها پس از پنجمین پیروزی متوالی خود سلفی مطهری و رفقا در پارس جم تقدیر سید جلال از هواداران پرسپولیس و باز هم سردار! قهرمان ایران و جهان بر روی ترک موتور سیکلت! هادی ساعی در حمایت از یوز ایرانی سینا عشوری... علیرضا نیکبخت واحدی در سیمایی دیده نشده! ریلکسیشن بای کریم! جواد کاظمیان به همراه کودک دلبندش همچنان سخنان حکیمانه در صفحه مکانی! از آدمی که همه دوستش دارند بترس، هیچ آدمی نمی‌تونه همه را از خودش راضی نگه داره مگر اینکه یک خصلت کثیف تو خودش پرورش بده و اون دو روییِ...

نظر شما
نظرات دیگران
تبلیغات