رسمی؛ ترکیب تیم های هلاس ورونا - اینتر

ترکیب تیم های هلاس ورونا - اینتر منتشر شد. طرفداری-  هلاس ورونا: نیکولاس، روملو، هورتو، کاراچیولو، سوپراین، ورده، بسا، فوساتی، فارس، چرچی، مویزه کین اینتر: هندانوویچ، دی آمبروزیو، اشکرینیار، میراندا، ناگاتومو، وسینو، گالیاردینی، کاندروا، والرو، پریشیچ، ایکاردی دسته‌بندی: اختصاصیاخبار خارجیایتالیاسری آاینتربرچسب‌ها: هلاس ورونا-اینترهلاس وروناترکیب رسمی
ترکیب تیم های هلاس ورونا - اینتر منتشر شد. طرفداری-  هلاس ورونا: نیکولاس، روملو، هورتو، کاراچیولو، سوپراین، ورده، بسا، فوساتی، فارس، چرچی، مویزه کین اینتر: هندانوویچ، دی آمبروزیو، اشکرینیار، میراندا، ناگاتومو، وسینو، گالیاردینی، کاندروا، والرو، پریشیچ، ایکاردی

نظر شما
نظرات دیگران
تبلیغات