رسمی؛ ترکیب تیم های لهستان و اروگوئه

تیم های ملی لهستان و اروگوئه از 30 دقیقه دیگر به مصاف هم می روند. طرفداری- تیم های ملی لهستان و اروگوئه در چارچوب دیداری دوستانه از ساعت 23:15 به مصاف یکدیگر می روند. در ادامه، ترکیب دو تیم را مرور خواهیم کرد. لهستان: اروگوئه: دسته‌بندی: اختصاصیاخبار خارجیمسابقات ملیلهستاناروگوئهبرچسب‌ها: ترکیب رسمیبازی های دوستانه
رسمی؛ ترکیب تیم های لهستان و اروگوئه

تیم های ملی لهستان و اروگوئه از 30 دقیقه دیگر به مصاف هم می روند. طرفداری- تیم های ملی لهستان و اروگوئه در چارچوب دیداری دوستانه از ساعت 23:15 به مصاف یکدیگر می روند. در ادامه، ترکیب دو تیم را مرور خواهیم کرد. لهستان: اروگوئه:

نظر شما
نظرات دیگران
تبلیغات