رسمی؛ ترکیب تیم های ناپولی و میلان

طرفداری- از هفته سیزدهم رقابت های سری آ، تیم های ناپولی و میلان به مصاف هم خواهند رفت. ترکیب دو تیم بدین شرح است: ناپولی رینا، هوسای، آلبیول، کولیبالی، روی، آلن، جورجینیو، همشیک، کایخون، مرتنز، اینسینیه میلان دوناروما، بونوچی، رومانیولی، موساکیو، مونتولیوو، لوکاتلی، کسیه، بورینی، بوناونتورا، سوسو، کالینیچ دسته‌بندی: اختصاصیاخبار خارجیایتالیاسری آمیلانناپولیبرچسب‌ها: ترکیب رسمیناپولی-میلان
رسمی؛ ترکیب تیم های ناپولی و میلان

طرفداری- از هفته سیزدهم رقابت های سری آ، تیم های ناپولی و میلان به مصاف هم خواهند رفت. ترکیب دو تیم بدین شرح است: ناپولی رینا، هوسای، آلبیول، کولیبالی، روی، آلن، جورجینیو، همشیک، کایخون، مرتنز، اینسینیه میلان دوناروما، بونوچی، رومانیولی، موساکیو، مونتولیوو، لوکاتلی، کسیه، بورینی، بوناونتورا، سوسو، کالینیچ

نظر شما
نظرات دیگران
تبلیغات