رسمی؛ ترکیب تیم های اینتر و آتالانتا

ترکیب تیم های اینتر و آتالانتا منتشر شد. طرفداری- اینتر: هندانوویچ، دی آمبروسیو، اشکرینیار، میراندا، سانتون، وسینو، گالیاردینی، کاندروا، والرو، پریشیچ، ایکاردی آتالانتا : بریشا، تولوی، پالومینو، ماسیلو، هاتبوئر، کریستانته، دی رون، کورتیچ، کاستانیه، ایلیچیچ، پاپو گومز دسته‌بندی: اختصاصیاخبار خارجیایتالیاسری آاینتربرچسب‌ها: اینتر-آتالانتاآتالانتاترکیب رسمی
ترکیب تیم های اینتر و آتالانتا منتشر شد. طرفداری- اینتر: هندانوویچ، دی آمبروسیو، اشکرینیار، میراندا، سانتون، وسینو، گالیاردینی، کاندروا، والرو، پریشیچ، ایکاردی آتالانتا : بریشا، تولوی، پالومینو، ماسیلو، هاتبوئر، کریستانته، دی رون، کورتیچ، کاستانیه، ایلیچیچ، پاپو گومز

نظر شما
نظرات دیگران
تبلیغات