آموزش بستن زنجیر چرخ + فیلم

زنجیر چرخ یکی از ابزارهای کاربردی به هنگام رانندگی در جاده های برفی است.
رانندگی در فصل سرما با وجود خیابان های برفی نیاز به داشتن تجهیزات و امکاناتی دارد که یکی از آنها زنجیر چرخ است که در این فیلم نحوه بستن صحیح زنجیر چرخ را مشاهده می‌کنید.             00:00 01:31 کد ویدیو </p>

نظر شما
نظرات دیگران
تبلیغات