برادر و عموهای نازنین مرا با کتک به یک آپارتمان بردند، عریانم کردند و!

ارسال پست تلگرامی برای یکی از دختران فامیل سبب شد تا بستگان دختر ارسال کننده پست را به گروگان بگیرند.
 برادر و عموهای نازنین مرا با کتک به یک آپارتمان بردند، عریانم کردند و!

آذرماه امسال، پسر 24‌ساله‌ای به نام ساسان با مراجعه به اداره پلیس از سه مرد آدم‌ربا شکایت کرد. او که آثار جراحت و کبودی روی سر و صورتش مشخص بود در طرح شکایت خود گفت: «با چند نفر از اعضای فامیل یک‌گروه‌ تشکیل داده بودیم و من هم در آن گروه عضو بودم. روزی برای یکی از دختران فامیل به نام نازنین پیامی فرستادم. او خانواده‌اش را از این پیام مطلع کرده بود. به همین دلیل روز گذشته برادر نازنین به نام حامد همراه عموهای او به مغازه‌ام آمدند و بعد از ضرب و جرح مرا به زور سوار خودروی پراید کردند و بردند. در ماشین هر چه سعی کردم آنها را متقاعد کنم که هیچ رابطه‌ای بین ما نبوده و من فقط برای او یک پست عادی فرستادم، قبول نکردند و بعد از ساعتی مقابل یک آپارتمان Apartment توقف کردند. آنها مرا به داخل آپارتمان بردند و با مشت و لگد به جانم افتادند سپس مجبورم کردند تا خودم را عریان کنم.‌»  شاکی در ادامه گفت: «به اجبار لباس‌هایم را در آوردم و آنها از من فیلم گرفتند بعد تهدید کردند اگر در این باره با کسی حرفی بزنم فیلم را در فضای مجازی پخش خواهند کرد. آنها چهار ساعت مرا در آپارتمان نگه داشتند و بعد در یکی از خیابان‌ها رها کردند و رفتند.‌» با طرح این شکایت، پلیس حامد و عموهای نازنین را تحت تعقیب قرار داد و توانست آنها را چند روز بعد شناسایی و بازداشت کند. با انتقال متهمان به پلیس آگاهی آنها در بازجویی‌ها جرمشان را انکار کردند، اما با اعلام گزارش پزشکی قانونی مبنی بر ضرب و جرح ساسان، کیفرخواست علیه آنها صادر شد و پرونده برای کامل شدن تحقیقات به شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.  در اولین جلسه تحقیق از متهمان، شاکی در جایگاه قرار گرفت و بار دیگر شکایت خود را مطرح کرد. سپس برادر نازنین گفت: «روزحادثه Incident با شاکی قرار ملاقات داشتیم و او با میل خودش سوار ماشین شد تا به آپارتمان برویم و در مورد مسائل شخصی حرف بزنیم. از آثار کبودی روی بدن ساسان اطلاعی ندارم چون آن روز با هم درگیر نشدیم و آدم‌ربایی نیز در کار نبود.‌» در ادامه دو متهم دیگر حرف‌های حامد را تأیید کردند تا نوبت به شاهد ماجرا رسید. او که صاحب مغازه‌ای حوالی همان مغازه ساسان بود، گفت: «آن روز سه متهم، ساسان را به زور سوار خودروی پراید کردند و با خود بردند. قصد داشتم میانجیگری کنم تا جلوی کار آنها را بگیرم و ساسان را نجات دهم اما بی‌فایده بود.‌» در پایان، به دستور ریاست دادگاه متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند تا به زودی در اولین جلسه دادگاه محاکمه شوند. </p>

نظر شما
نظرات دیگران
تبلیغات