تحریم های آمریکا محبوبیت مادورو در ونزوئلا را افزایش داد

  • سخنان ترامپ علیه ایران عدم بلوغ سیاسی دولتمردان آمریکا را نمایان ساخت
  • سخنرانی های سخیف رئیس جمهوری آمریکا برای نظام تازگی ندارد
  • شخصیت غیرعقلانی رئیس جمهوری آمریکا با سخنان اخیرش برای جهانیان آشکار شد
  • مردم اصفهان اهانت رئیس جمهوری آمریکا به ایران را محکوم کردند
  • مفاد برجام بدون آمریکا هم می تواند رعایت شود
  • بیگدلی: بازی با برجام به نفع آمریکا نیست/ترامپ سیاست ایران هراسی را به ایران آزاری تبدیل کرده است
  • اظهارات رئیس جمهور آمریکا ناشی از احساس شکست در مقابل ایران است
  • سخنان اخیر ترامپ اعتراف آمریکا به شکست در برابر قدرت ایران است
  • ترامپ با مواضع سخیف و سبکسرانه خودآبروی آمریکا را می برد/ برجام اجماع جهانی دارد
  • سخنان ترامپ بیانگر ناتوانی آمریکا در برابر قدرت جمهوری اسلامی بود
تبلیغات