تحریم های آمریکا محبوبیت مادورو در ونزوئلا را افزایش داد

  • شهروندان زنجانی: رئیس جمهوری آمریکا تاریخ نمی داند
  • سخنرانی نابخردانه رییس جمهور آمریکا وحدت ملت ایران را دو چندان کرد
  • رییس جمهوری آمریکا درصدد تفرقه بین ملت ایران اسلامی است
  • امام جمعه تبریز: محبوبیت سپاه پاسداران، ترامپ را به وحشت انداخته است
  • اظهارات ضد ایرانی ترامپ و افزایش همگرایی و اتحاد ملی
  • کمال خرازی: ملت ایران با قدرت تمام به هرگونه اقدام آمریکا پاسخ مناسب خواهد داد/ ترامپ بر هم زننده نظم جهانی است
  • رحمانی فضلی: کشورهای اروپایی باحمایت از برجام رودرروی آمریکا قرار گرفته اند
  • صدر:ترامپ یک نژادپرست است/برجام آنقدر مستحکم است که آمریکا نتواند آنرا لغو کند
  • شهروندان سنندجی: سیاست آمریکا در مورد ملت ایران کینه جویانه و از سر دشمنی و ستیز است
  • معاون استاندارگلستان: ترامپ نشان داد که ازدانش سیاسی کمی برخورداراست
تبلیغات