جامعه بلازده آمریکا با ترامپ و ترمیناتور

  • مردم و مسئولان اردبیل : سخنان ترامپ جز یاوه گویی چیز دیگری نیست
  • نماینده ایلام: رئیس جمهور آمریکا از کمترین دانش سیاسی و آشنایی با قواعد بین المللی برخوردار است
  • جهانگیری: مردم هیچ اعتنایی به سخنان ترامپ نکردند/ صیانت از اشتغال موجود در کنار ایجاد شغل جدید امری ضروری است
  • وزن سیاسی ترامپ در جهان
  • نماینده مجلس: سخنان ترامپ خارج از عقل و منطق مطرح شد
  • مردم نهاوند یک صدا به اظهارات سخیف ترامپ اعتراض کردند
  • بروجردی: صحبت های رئیس جمهور آمریکا از هیچ منطقی برخوردار نیست
  • مقام حزبی الجزایری: آمریکا ارزشی برای عهد و پیمان های خود قائل نیست
  • روحانی: اهتمام ویژه دولت به استفاده ازهمکاری روحانیت است/تنها ماندن آمریکا در ضربه زدن به برجام دستاوردی دیگر برای ایران
  • دانشجویان یزد، سخنان توهین آمیز ترامپ را محکوم کردند
تبلیغات