جامعه بلازده آمریکا با ترامپ و ترمیناتور

  • دانشجو معلمان گرگان سخنان سخیف ترامپ را محکوم کردند
  • محکومیت اظهارت دونالد ترامپ از سوی مردم اراک
  • سی ان ان:گفته های ترامپ باعث اتحاد ایرانی هاودفاع دیگر کشورها از توافق شد
  • رویکرد ترامپ در برجام موجب تحکیم انسجام ملی در ایران شد
  • فرماندارگناوه: ترامپ در برابر برجام و سپاه ناکام ماند
  • سخنان سخیف رئیس جمهوری آمریکا محبوبیت نهادهای انقلابی را افزایش داد
  • سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رضایت اسرائیل وعربستان را نشانه درستی سیاست کشورش در قبال ایران دانست
  • لاریجانی در سن پترزبورگ: ایران در برابر رفتار نادرست ترامپ واکنش نشان می دهد
  • نظامیان اطراف ترامپ نقش مهمی در سوق دادن وی به سمت گزینه بینابینی دارند
  • مواضع واحد مسئولان نظام در مقابل آمریکا تاثیر جهانی داشت
تبلیغات