جامعه بلازده آمریکا با ترامپ و ترمیناتور

  • بهمنی: سخنان ترامپ ملت ایران اسلامی هوشیارتر کرد
  • عربده کشی های ترامپ نشانه موفقیت ایران در برجام است/ آمریکا احساس محدودیت می کند
  • نماینده مجلس: سخنان ترامپ مردم ایران را متحدتر کرد
  • عزت و سربلندی ایران اسلامی با سخنان پوشالی ترامپ تضعیف نمی شود
  • عضو مجلس خبرگان رهبری:ملت ایران ارزشی برای سخنان ترامپ قائل نیست
  • مطهرنیا: ادبیات ترامپ تقلیدگرا و ناشی از نادانی و جهل او در ادبیات سیاسی است /جواب روحانی هوشمندانه و به موقع بود
  • منصوری آرانی: باید ذهن ترامپ را بهم ریخت/نباید از اتفاقات منطقه غافل شد
  • زنگنه: بعید می‌دانم سخنان ترامپ تاثیری تعیین کننده بر بازار نفت بگذارد
  • عملکرد سپاه در بیداری آزادیخواهان جهان موجب خشم افرادی مثل ترامپ است
  • نماینده مجلس: اعتماد جامعه جهانی نسبت به آمریکا کمرنگ شد
تبلیغات