جامعه بلازده آمریکا با ترامپ و ترمیناتور

  • نماینده مجلس: اظهارات ضدایرانی ترامپ نشانگر ناپختگی است
  • مردم اصفهان اهانت رئیس جمهوری آمریکا به ایران را محکوم کردند
  • بازنده تقابل ایران و آمریکا، ترامپ است/سپاه پاسداران حافظ امنیت کشور
  • مفاد برجام بدون آمریکا هم می تواند رعایت شود
  • بیگدلی: بازی با برجام به نفع آمریکا نیست/ترامپ سیاست ایران هراسی را به ایران آزاری تبدیل کرده است
  • اظهارات رئیس جمهور آمریکا ناشی از احساس شکست در مقابل ایران است
  • سخنان اخیر ترامپ اعتراف آمریکا به شکست در برابر قدرت ایران است
  • سخنان ترامپ تکرار مواضع خصمانه گذشته است
  • ترامپ با مواضع سخیف و سبکسرانه خودآبروی آمریکا را می برد/ برجام اجماع جهانی دارد
  • نهاوندیان:حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی، لازمه توسعه عراق است/سخنان ترامپ تاثیر التهاب امیزی بر بازار ایران نداشت
تبلیغات