هم‌افزایی تهران - آنکارا در مسیر حل بحران ها- غلامرضا باقری مقدم*

  • وزیر امور خارجه : هیچ یک از بحران های منطقه راه حل نظامی ندارد
  • سخنگوی دولت: سفر اردوغان به تهران در جهت توسعه مناسبات و همکاری مشترک در مقابله با تروریسم انجام می شود
تبلیغات