اصول طراحی شناورهای تندرو

  • احترام به رای اکثریت از اصول مردم سالاری دینی است / مدیریت های اجرایی جای افراد تندرو نیست

    به گزارش ایرنا، قاسم سلیمانی دشتکی عصر پنجشنبه در دیدار با نمایندگان تعدادی از احزاب سیاسی استان ایلام اظهار کرد: همه ما فرزند ایران ، این نظام الهی و منطقه مردمان غیور و سلحشور زاگرس هستیم که از نظر خصوصیات مختلف اشتراکات بسیاری داریم، در استان هایی فعالیت کرده ام که از نظر ویژگی های قومی ، قبیله ای و مذهبی قرابت های بسیاری با ایلام دارند. وی افزود: تمامی مدیران پس از انقلاب در این استان بنا بر شرایط زمانی و مکانی منشا اثر و خیر بوده اند و امیدوارم بتوانم در این دوره جدید با کمک تمامی گرایش های سیاسی و نخبگان و عموم آحاد مردم این استان بتوانیم ظرفیت های بالقوه استان را بالفعل کنیم. استاندار جدید ایلام با اشاره به سوابق مدیریتی خود در استان های چهارمحال و بختیاری ، اصفهان و خراسان جنوبی یادآور شد: فعالیت سیاسی را از سال 64 آغاز کرده و در ابتدا دارای گرایشات بسیار تندی بودم ولی در ادامه به فردی اعتدالگرا تبدیل شده ام و در طول حضور متمادی در عرصه سیاسی کشور به این نتیجه رسیده ام که عرصه مدیریت جای افراد تندرو و حاشیه دار نیست. سلیمانی دشتکی ت...

تبلیغات